Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

ВИТЯГ із Закону України «Про освіту» (2017)

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності— на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:· статут закладу освіти;· ліцензії на провадження освітньої діяльності;· сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;· структура та органи управління закладу освіти;· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);· ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;· мова (мови) освітнього процесу;· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);· напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);· наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;· результати моніторингу якості освіти;· річний звіт про діяльність закладу освіти;· правила прийому до закладу освіти;· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;· розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;· перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;· інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами  

                 ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗАКЛАДУ ЗА 2023-2024 навчальний рік

https://docs.google.com/document/d/1Drxuoyre8KMZq2fP5gTg1XGAn450n4n0/edit?usp=sharing&ouid=109344910942522538934&rtpof=true&sd=true

До відома учасників освітнього процесу.

12 червня 2024 року о 11 годині в приміщені Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів, відбудеться звіт керівника закладу Наталії Чижик.

                                                                                             Адміністрація закладуКонкурсний відбір підручників для 2 клаcу
Конкурсний відбір підручників для 1 клаcу
Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

на 2024 рік
Освітня програма Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів на 2023-2024 н.р.

https://drive.google.com/file/d/1AkP4OTC4-1wq4wPtUDzAStb5fP-ROmxE/view?usp=sharing

Річний план роботи закладу

https://drive.google.com/file/d/1gwf9f39Zh95NFc30nNkW3fGpeACEPDhd/view?usp=sharing

Режим роботи закладу

https://drive.google.com/file/d/1N3eZpYl76EiOUi33ws4vd6Y4U61bLvEK/view?usp=sharing

Звіт директора Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів
Презентація звіту директора

https://docs.google.com/presentation/d/163-Rdei2BpzB3ZS53DgoqOiJGeCS7XkU/edit?usp=sharing&ouid=111374782173182413330&rtpof=true&sd=true
НАКАЗ

https://drive.google.com/file/d/1RghFJw8JwPVQHcDJQ0lVn3AxHYpX-_PW/view?usp=drive_link


Інформація про потужність закладу освіти

Клас                К-сть учнів                    Вільних місць

1                           6                                             18

2                            5                                            19      

3                            7                                            17      

4                            6                                           18

5                            9                                            15

6                           7                                            17

7                            9                                            15

9                            10                                           14

    Інформація про потужність дошкільного підрозділу

К-сть   груп                 К-сть вихованців                Вільних місць    

1                                   12                                                    5
Конкурсний відбір підручників для 5, 6 класів

Конкурсний відбір підручників 1 клас
Режим роботи

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ГАЇВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМНА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Статут Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів

https://docs.google.com/document/d/1yzx0LiFHd7OjzuviodJ896qMXbaDzMIv/edit?usp=sharing&ouid=113850893339279445624&rtpof=true&sd=true


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ГАЇВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ  НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

https://drive.google.com/file/d/1_V1F5jCsezN0RiRR4LogfimholvYJ54P/view?usp=sharing


Стратегія розвитку Гаївського ЗЗСО І-ІІ ст. на 2022-2027 рокиЗвіт директорки ЗЗСО за 2021-2022 навчальний рікОСВІТНЯ ПРОГРАМА ГАЇВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ  НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

https://docs.google.com/document/d/1PnzCS9Xiym6ofO0q4xNKNqv60IsC9Vf9/edit?usp=sharing&ouid=111374782173182413330&rtpof=true&sd=true

3. РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ ГАЇВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ З ДОШКІЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМНА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

https://drive.google.com/drive/folders/1ICwTsZTULYxfaWwNfuE6c4cXKFcRrpqF?usp=sharing

4. Мова освітнього  процесу.
Мовою освітнього процесу в навчальному закладі відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Статуту закладу є українська мова.


5. Структура та органи управління закладу освіти

Закон України " Про освіту"
Стаття 24. Управління закладом освіти
            1.Система управління закладами освіти визначається законом та установчими документами.
          2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

  засновник (засновники);

  керівник закладу освіти;

  колегіальний орган управління закладу освіти;

  колегіальний орган громадського самоврядування;

  інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

 1. Управління Гаївським ЗЗСО І-ІІ ступенів  здійснюється її засновником Бродівською міською радою, відділом   освіти . 

 2. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

 3. Директор навчального закладу призначається на посаду згідно із законодавством України. Директор діє на контрактній основі. 

 4. Директор навчального закладу є головою педагогічної ради постійно діючого колегіального          органу управління закладом.

 5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 6.  Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори  учасників   освітнього процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Порядок скликання,  повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються   Статутом  і  колективним договором Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів.

 7. У навчальному закладі діє учнівська рада  самоврядування , батьківський актив, методична рада, методичні об’єднання.

Закон України «Про дошкільну освіту»
Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти
            1. Керівництво закладом дошкільної освіти, як структурної ланки ЗЗСО, здійснює  директор Гаївського закладу освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом.
             2. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада ЗЗСО, повноваження якої визначаються установчими документами Гаївського ЗЗСО І-ІІ ступенів. 
              3.У закладі дошкільної освіти діє батьківський актив.
2021-2022 н.р.
Прізвище, імя по батьковіКатегоріяПосада, предмет який викладає
1.Чижик Н.М «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель»Директор, вч. початкових класів
2Хміляр О.В.«спеціаліст першої категорії»Заступник директора з НВР, вч. зарубіжної літ., української мови і літ.
3Ксьондзик Н.В.«спеціаліст першої категорії» «старший учитель»Вчитель української мови та літератури
4Войтович Г.П«спеціаліст першої категорії»Вчитель української мови та літератури
5Чиж О.С.«спеціаліст вищої категорії»Вчитель  математики
6Фещук О.В.«спеціаліст першої категорії»Вчитель англійської мови
7Кошелюк Н.Я.«спеціаліст другої категорії»Вчитель німецької мови
8Романюк Н.М«спеціаліст другої категорії»Вчитель фізики
9Гула І.І.«спеціаліст першої категорії»Вчитель географії
10Галандюк М.В.
https://docs.google.com/presentation/d/163-Rdei2BpzB3ZS53DgoqOiJGeCS7XkU/edit?usp=sharing&ouid=111374782173182413330&rtpof=true&sd=true
«спеціаліст першої категорії»Вчитель біології, осн. здор., фізичної культури
11Федюк А.Р«спеціаліст першої категорії», Вчитель історії та правознавства
12Смоліна І.М.««спеціаліст вищої категорії»Вчитель хімії
13

Дроздова Т.І


«спеціаліст першої категорії»,Вчитель музичного мистецтва
14Бручковська В.І.«спеціаліст другої категорії»Вчитель інформатики
15Макух Н.С.«спеціаліст першої категорії»Вчитель початкових класів
16Гаврилюк Г.М.«спеціаліст першої категорії» старший учитель»Вчитель початкових класів
17Андріїв К.В.спеціалістВчитель початкових класів
18Гарасимчук Л.П.12 тар.розрядВчитель початкових класів
19Ступень М.І. «спеціаліст першої категорії» старший учитель»Вчитель трудового навчання
20Батурін О.В.«спеціаліст»Вихователь ЗДО
21Рип'янська Ю.В.«спеціаліст другої категорії»Вихователь ЗДО


7. Територія обслуговування.

8.Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти.
Потужна спроможність закладу - 350 осіб. Навчаються - 60 учнів, 15 дошкільнят.

9. Матеріально-технічне забезпечення.

10. Умови прийому до закладу освіти.
Для зарахування учня до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:

    - заяву на ім'я директора школи;
    - оригінал та копію свідоцтва про народження дитини;
    - медичну картку встановленого зразка.
  
Документи, які необхідні для переводу з іншої школи:
     - заява батьків на ім'я директора школи;
     - копія свідоцтва про народження дитини;  
     - особова справа учня;
       - медична картка.

11.  Наявність вакантних посад

Станом на 20.01.2023 р.       вакансій  немає


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти
https://docs.google.com/document/d/15jmG8rteziX8Ecr6Xz0FVGmkDsizvM4i3ppu9vEYtRs/edit?usp=sharing


Положення про академічну доброчесність


https://docs.google.com/document/d/1hvZmb2uoEK3pFyrIYSvSZ3LjTi03Io0gYOBCgHHN6sg/edit?usp=sharing

Немає коментарів:

Дописати коментар

Екскурсія

  Василина Бугай-Болюбаш Модератор    ·  4 д.    ·  Ось і настав час для літніх екскурсій і у нашій школі. Сьогодні учасники освітнього проц...